Coaching team/organisatie

Samen kijken we naar het team als geheel. Soms ook als deelsysteem van het grotere geheel. Waar werkt het niet, waar werkt het wel? Wat ontbreekt er of wat mag er niet zijn? Is er leiderschap en staat iedereen wel op zijn eigen plek? Er moeten connecties gemaakt worden, zodat het team als geheel doelen kan behalen. Ik zal gedurende het proces de gang van zaken observeren en begeleiden, zonder een oordeel te vellen. Daarnaast zal ik vragen stellen en oefeningen samenstellen die afgestemd zijn op de vraag en de behoefte van het team. Het team zal op deze wijze weer terug in beweging komen en samen zullen ze op een energieke en effectieve wijze doelen kunnen behalen.

Patronen die voor kunnen komen in een team of organisatie zijn:
 • potentie wordt niet gebruikt en komt niet tot uiting
 • eindeloze vergaderingen waar geen besluiten worden genomen. Er wordt niet naar elkaar geluisterd.
 • een deel van het team werkt niet actief mee aan het groepsbelang
 • er wordt afzonderlijk gewerkt en eigenbelang staat op de eerste plaats
 • bij de koffiemachine wordt er geroddeld
 • doelen worden niet behaald ondanks het harde werk van de medewerkers
 • de werkwijze is ondanks de vele afspraken hetzelfde gebleven
 • lage vitaliteit en uitval van personeel
 • etc.
Wat je kunt verwachten:
 • Eerste intake – kennismakingsgesprek van 1 tot 2 uur (deze is geheel vrijblijvend en kosteloos)
 • intakegesprekken met de leidinggevenden en de besturende functies van het team of de organisatie waar het vraagstuk bij ligt. Planning en vraagstuk vaststellen.
 • (waar nodig) intakegesprekken met teamleden
 • teamsessies op de gewenste datums en locatie

Herkenbaar? Behoor je tot een organisatie waar de bovenstaande patronen een veelvoorkomend probleem zijn? Of heb je een ander vraagstuk?

 

Neem dan contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

contact opnemen